ESTUDIS D'ELECTRICITAT I GAS

Image by Science in HD

ESTUDI D'ELECTRICITAT:

Per fer un estudi d'electricitat amb el primer que ens fixem és amb la tarifa de client.

Les tarifes principals més comunes són 20TD (fins a 15 KW) i 30TD (a partir de 15.01KW)

Amb elles podrem distingir si amb la nova llei són tarifes amb un horari fix de 3 períodes en aquest cas la tarifa 20TD o bé són tarifes variables segons els mesos de l'any (temporada alta, mitjana alta, mitja i baixa) que seria el nou funcionament segons la nova llei de juny 2021 per tarifes 30TD.

Un cop sabent això ens fixem amb el consum anual i perfil de client (quines són les hores i els mesos que més treballen) per poder decidir si li convé més un preu fix (24h / dia) o bé si li convé un preu variable (segons els horaris marcats per llei en els dos casos).

El següent pas és estudiar i reconèixer el mercat actual, la distinció de preus entre diferents companyies a més del tracte i agilitat en cada companyia per a realitzar les gestions, és a dir, poder contractar un preu just juntament amb una bona atenció a client (des ADVICE SOLUTIONS gestionem totes les gestions necessàries als nostres clients, però també busquem agilitat i que es tramitin el més aviat possible en cada un dels casos) Al fer l'estudi d'electricitat podem també incloure un estudi d'optimització de potència, aquest amb la nova llei ha estat també modificat i només es podran contractar potències de l'P1 a l'P6 de forma ascendent, però tot i així és possible proporcionar un estudi d'optimització de potència, és a dir,  estudiar totes les potències utilitzades mensualment durant 1 o dos anys (depenent dels casos) per poder decidir quina potència afavoreix més al client.

Recerca constant de preus

Fem recerques i col·laboracions cononstants amb múltiples comercialitzadores per tal de poder tenir preus competitius i un gran coneixement dels preus del sector d'energies 

Gestionem

Desde el moment "zero" gestionem tot el necessari a cada punt per tal de que no tingueu cap preocupació aquestes inclouen (altes, revisions de gas, canvis de nom i de número de compte, venta de comptadors d'entre altres)

Control de consums

Utilitzem dades reals dels consums dels nostres clients per tal d'aconseguir estudis fiables, transparents i el més verídic possible

Report

Per tal de que els nostres clients sàpiguen de les gestions portades a terme ens especialitzem en fer reports de cada gestió.

Optimització

Utilitzem bases de dades reals de potències utilitzades per així poder buscar una optimització i ajustar al preu a la necessitat dels nostres clients

Seguiment

Fem seguiment constant durant i després de cada tancament per assegurar-nos de que tingueu sempre la millor opció i en el cas de canvis informar-vos sempre