Plaques solars per a residencials

Les plaques solars han arribat per quedar-se.

Durant els últims anys hem vist una clara evolució de les tecnologies d’aquest sector,

normalitzant preus, i fent accessible aquestes instal·lacions per les cases particulars.

A més, durant els darrers dos anys, hi ha hagut descomptes importants en impostos municipals de molts Ajuntaments

En aquest cas parlem de descomptes en l’IBI (impost de béns immobles), i l’ICIO (impost de construccions i obres).

I comentar que en aquesta mateixa direcció, el dia 1 de juny es va publicar una nova línia d’ajudes

provinents d’Europa (NextGeneration)que donen ajudes segons la potència de la instal·lació.

Dividim en subapartats (parts d’un sistema fv, ajudes i experiència dels nostres col·laboradors Watts at home , Rubau, i Experta Solar.

Consulta les ajudes

PARTS D’UN SISTEMA FOTOVOLTAIC

Un  sistema fotovoltaic conta amb varis elements que explicarem a continuació. És important entendre’ls, junt a les seves característiques, per poder fer una bona tria posterior, veient les millors marques, garanties, i rendiments del mercat.

Aquest text té com a objectiu donar informació general, així que no especificarem cap marca en concret,

ens podeu demanar consell 

  1. PLAQUES SOLARS

És la base d’aquests sistemes. A través de diferents tipus de tecnologia, es genera una corrent continua, que s’envia a través del cablejat a l’inversor per poder ser utilitzada a la casa.

 

1.1 Garanties

Aquestes plaques tenen 2 garanties, que és un dels punts claus que haurem de mirar.

  • Garantia de producció: Pràcticament totes les plaques et donen un mínim del 85% de la producció en 25 anys. En la majoria de casos, el desgast real calculat, està entre el 15 i el 20% en aquest període de temps.

  • Garantia de producte: Hi ha un gran grup de marques (la majoria), que et donen una garantia de producte de 12 anys.

Però des de fa un temps van començar a sortir marques que donen 25 anys de garantia de producte també. A què és degut això?

La part tecnològica de la placa, la que més s’espatlla, s’ha començat a posar a la part inferior de la placa, en comptes d’estar exposada a la part superior.

Això fa que la resistència als elements sigui molt més gran, al estar molt menys exposada.

 

Sí que és cert que al principi els preus d’aquestes augmentava de forma considerable, però ara mateix el preu s’ha regularitzat i no és massa més car que les de 12 anys de garantia (factor a tenir en compte).

 

1.2 Tipus de plaques (les descrivim de més antiga a més recent)

 

Policristal·lines: És la primera tecnologia existent, i la característica que tenen és un procés de fabricació més simple, que porta a preus més econòmics.

Tot i tenir un preu més baix, a dia d’avui la diferència de producció és tan gran que no és recomanable utilitzar aquesta tecnologia, tant per preu (hauràs de posar molta més estructura, i fer més feina ja que per la mateixa producció, hauràs d’instal·lar més plaques), com per espai disponible (moltes cobertes tenen un espai limitat, i ens interessa aprofitar al màxim la coberta, amb plaques d’alta producció).

Un exemple podria ser una placa de 285W, amb un rendiment del 16-17%, i una garantia de producte de 10 anys, i de producció en 25 anys funcionant al 80% (les menors del mercat).

 

Monocristal·lines PERC (cel·la partida): Són els més habituals a dia d’avui al mercat.

Com podeu veure a la següent imatge, aquestes incorporen una capa reflectora, que augmenta la captació d’energia respecte a cel·les policristal·lines.

Sin título.png

Això fa que la producció de la placa passi a ser d’uns 350W, amb un rendiment d’entre el 18 i el 20%.

A la vegada, per millores en la cadena de producció, hi ha 2 cel·leson hi havia una (per això es diu cel·la partida), i per lo tant hi passa menys corrent, i hi ha menys pèrdues per resistència tèrmica.

Si us fixeu a la següent imatge, podeu veure que a més, la placa està dividida en 2 parts o series, que fan que actuïn com 2 plaques, reduint l’afectació per ombres o brutícia.

FOTOV RESI2.png

Pol·licristalines

FOTOV RESI.png

Monocristal·lines PERC Cel·la Partida

Això fa que la degradació estigui entre el 15 i el 18% als 25 anys.

*En aquest apartat trobem les PERC de Cel·la Partida amb Multi Bus Bar, que són unes barres metàl·liques que recorren la placa de dalt a baix creant una millor corrent elèctrica, i  posant cel·les de major tamany com la M10 o la M12.

En aquests casos podem arribar al 19-21,1% de producció, i uns 410W.

 

Monocristal·lines PERC (Shingled):Aquesta tecnologia, ha sortit fa poc, i la utilitzen poques marques.

En aquest cas, en comptes de 2, la placa es divideix en 5 parts, i això fa que arribin a tenir un rendiment d’entre el 19 i el 21%, i estiguin entorn als 400W per placa.

Aquí podem veure com al estar dividida en 5 parts, evitem pèrdues per ombres, reduint el nombre de cel·les afectades. Les ombres és el requadre rosat.

FOTOVOL RESI.png

PERC cel·la partida

PERC Shingled

Aquestes 5 cel·les, van superposades en format teula, i porten un adhesiu, reduint contactes i soldadures, com podem veure a continuació:

shingled.png

PERC cel·la partida

cela partida.png

PERC Shingled

Això redueix les possibilitats de micro ruptura, i disminueix el desgast de la placa, sent aquest del 12,5% als 25 anys de mitja.

 

 

Aquí tenim una imatge dels 3 tipus de placa en ordre:

FOTOV WEB 2.png