ESTUDIS D'ELECTRICITAT I GAS

Image by Science in HD

ESTUDI D'ELECTRICITAT:

Per fer un estudi d'electricitat amb el primer que ens fixem és amb la tarifa de client.

Les tarifes principals més comuns són 20TD (fins a 15 KW) i 30TD (a partir de 15.01KW)

Amb elles podrem distingir si amb la nova llei són tarifes amb un horari fix de 3 períodes en aquest cas la tarifa 20TD o bé són tarifes variables segons els mesos de l'any (temporada alta, mitjana alta, mitja i baixa) que seria el nou funcionament segons la nova llei de juny 2021 per tarifes 30TD.

Un cop sabent això ens fixem amb el consum anual i perfil de client (quines són les hores i els mesos en què més treballen) per poder decidir si li convé més un preu fix (24h / dia) o bé si li convé un preu variable (segons els horaris marcats per llei en els dos casos).

 

El següent pas és estudiar i reconèixer el mercat actual, la distinció de preus entre diferents companyies a més de l'tracte i agilitat en cada companyia per a realitzar les gestions, és a dir, poder contractar un preu just juntament amb una bona atenció a client (des ADVICE SOLUTIONS gestionem totes les gestions necessàries als nostres clients, però en elles busquem agilitat i que es tramitin al més aviat possible en cada un dels casos) A l'fer l'estudi d'electricitat podem també incloure un estudi d'optimització de potència, aquest amb la nova llei ha estat també modificat i només es podran contractar potències de l'P1 a l'P6 de forma ascendent, però tot i així vam estudiar totes les potències utilitzades mensualment durant 1 o dos anys (depenent dels casos) per poder proporcionar un estalvi afegit a clien

Recerca constant de preus

Fem recerques i col·laboracions cononstants amb múltiples comercialitzadores per tal de poder tenir preus competitius i un gran coneixement dels preus del sector d'energies 

Gestionem

Desde el moment "zero" gestionem tot el necessari a cada punt per tal de que no tingueu cap preocupació aquestes inclouen (altes, revisions de gas, canvis de nom i de número de compte, venta de comptadors d'entre altres)

Control de consums

Utilitzem dades reals dels consums dels nostres clients per tal d'aconseguir estudis fiables, transparents i el més verídic possible

Report

Per tal de que els nostres clients sàpiguen de les gestions portades a terme ens especialitzem en fer reports de cada gestió.

Optimització

Utilitzem bases de dades reals de potències utilitzades per així poder buscar una optimització i ajustar al preu a la necessitat dels nostres clients

Seguiment

Fem seguiment constant durant i després de cada tancament per assegurar-nos de que tingueu sempre la millor opció i en el cas de canvis informar-vos sempre